forbot
DejriKo, OOO (DairyCo)
+38 (0332) 78-00-79

Mô tả

Các nhóm hành hóa DejriKo, OOO (DairyCo), Ukraina, Đạm casein kỹ thuật, Caseinate sodium,  Huyết tương sữa khô, Sữa bột, Protein từ sữa, Sữa công thức,